نام آهنگ

آهنگساز

شاعر- ترانه سرا

خواننده

محلی

مایه

1- آیریلیق

علی سلیمی

فرهاد ابراهیمی

رشید بهبودف

تصنیف آذربایجانی

بیات اصفهان

2- اسمر اسمر

-

-

-

ترانه محلی كرمانشاه

شور

3- بارون بارونه

عطاء الله خرم

سیروس آرین پور

پری زنگنه، الهه

با الهام از ملودی محلی كردستان

ماهور

4- به زندان

ابوالحسن صبا

-

-

با الهام از ملودی محلی بختیاری

شوشتری

5- جان مریم

كامبیز مژدهی

محمد نوری

محمد نوری

-

مینور

6-دایه دایه

-

-

-

ترانه محلی لرستان

ماهور

7- دختر بویر احمدی

-

-

-

ترانه محلی فارس

همایون

8- درنه جان

-

-

-

ترانه محلی مازندران

بیات اصفهان

9- رشید خان

-

-

-

ترانه محلی قوچان

شور

10-رقص چوبی قاسم آباد

ابوالحسن صبا

-

-

با الهام از ملودی محلی گیلان

افشاری

11- سایه چمن

-

-

-

ترانه محلی فارس

دشتی

12- سه گدار

-

-

-

ترانه محلی بیرجند

بیات اصفهان

13- عزیز جون

-

-

-

ترانه محلی مازندران

بیات اصفهان

14- قرعه فال

قدیمی

قدیمی

عبدالوهاب شهیدی

-

شور

15- كازاچوك

-

-

-

آهنگ روسی

مینور

16- كوهستانی

ابوالحسن صبا

-

-

با الهام از ملودی محلی گیلان

دشتی

17- گارون گارون

-

-

-

آهنگ ارمنی

بیات اصفهان

18- گل پامچال

-

-

-

ترانه محلی گیلان

دشتی

19- گل گندم

-

-

-

ترانه محلی فارس

دشتی

20- لیلی باوانم

-

-

-

ترانه محلی كرمانشاه

شور

21- مباركباد

قدیمی

قدیمی

حسین همدانیان

-

چهارگاه

22- مرا ببوس

مجید وفادار

حیدر رقابی(هاله)

حسن گلنراقی- ویگن

با الهام از آهنگ یونانی

مینور

23- نوایی

-

طبیب اصفهانی

 

آهنگ محلی تربت جام

نوا

 
Joomla templates by Joomlashine